Nawigacja

Budowa sali gimnastycznej

Budowa sali gimnastycznej w Handzlówce

Dzięki środkom unijnym pozyskanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2010 (RPO WP) Gmina Łańcut realizuje projekt pn. " Poprawa warunkow kształcenia uczniów szkolnych oraz wyposażenie pracowni dydaktycznych". Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Handzlówka prowadzące Niepubliczne Gimnazjum w Handzlówce.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

1) Budowę dwukondygnacyjnego budynku sali gimnastycznej z łącznikiem. Na pierwszej kondygnacji zlokalizowane zostaną: siłownia, sala do tenisa, zaplecze szatniowe, zaplecze higieniczno-sanitarne, kotłownia oraz wydzielona część przeznaczona dla lokalnego stowarzyszenia (część niekwalifikowana). Na drugiej kondygnacji znajdzie się sala gimnastyczna z pomieszczeniem magazynowym, sanitariaty, pomieszczenie socjalne.

2)Termomodernizację obiektów szkolnych:

a) budynku Niepublicznego Gimnazjum poprzez wykonanie dociepleń ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji, docieplenie stropu, wymiana stolarki okiennej;

b)budynku Szkoły Podstawowej poprzez wykonanie docieplenia stropu ostatniej kondygnacji.

3) Wyposażenie pracowni matematycznej i przyrodniczej Szkoły Podstawowej w nowoczesny sprzęt ITC i materiały dydaktyczne.

Wartość pozyskanego dofinansowania unijnego wynosi: 690 369,68 zł. Środki te pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata: 2014-2020 (RPO WP na lata: 2014-2020) poddziałanie: 6.4.3. Szkolnictwo ogólne, działanie: 6.4 Infrastruktura edukacyjna. Całkowita wartość projektu wynosi: 3 115 889,52.

Na budowę sali gimnastycznej pozyskano również inne zewnętrzne źródła finansowania w wysokości: 900 tys zł. Środki te pochodzą z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pozostającego w dyspozycji Ministrstwa Sportu i Turystyki. Zostały one wydzielone na poziomie naszego regionu w budżecie Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Aktualności

Kontakt

  • Niepubliczne Gimnazjum w Handzlówce
    37-123 Handzlówka 264
  • (17)2472987

Galeria zdjęć